1. Podstawą rozpoczęcia realizacji produkcji dźwiękowej jest uzgodnienie ceny, opłacenia 50% płatności produkcji z góry i przysłanie wypełnionego formularza zlecenia produkcji na adresdarek@audiopodcast.pl


2. Tekst do nagrania należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku w formacie DOC lub TXT. Przesyłka powinna zawierać również informacje o wymowie fonetycznej słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych.


3. Terminy realizacji ustalane są każdorazowo indywidualnie i są uzależnione od stopnia skomplikowania strony technicznej oraz długości materiału.


4. Poprawki, które nastąpiły z winy Zleceniobiorcy są bezpłatne, natomiast poprawki merytoryczne po nagraniu są płatne (np. zmiana tekstu itp.). Ich wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania strony technicznej poprawianego materiału.


5. W przypadku produkcji zawierających muzykę, gdy produkcja nie została zaakceptowana przez Zleceniodawcę – zmiana muzyki jest bezpłatna. Jednocześnie, Zleceniobiorca nie posiada praw do produkcji zawierającej muzykę, która wcześniej nie została zaakceptowana.


6. W przypadku, gdy produkcja ma zawierać muzykę przesłaną przez Zleceniodawcę, w tym fragmenty utworów muzycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o prawach autorskich do muzyki, bądź zgody posiadacza praw autorskich do wykorzystania jego dzieła w produkcji.


7. Gotowa produkcja przesyłana jest do Zleceniodawcy pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu zlecenia w postaci mp3
– nagrania lektorskie (mono) mp3 128kb,
– inne produkcje stereo mp3 320 kb (w jednym pliku). Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki wymagają dodatkowych ustaleń i mogą wiązać się z dodatkowymi, wcześniej uzgodnionymi opłatami.


8. Okres praw do wykorzystania dźwięku na poszczególnych polach eksploatacji:
– w mediach – 1 rok,
– zapowiedziach telefonicznych – bez ograniczeń czasowych,
– prezentacjach multimedialnych – bez ograniczeń czasowych,
– inne pola oraz przedłużenie – ceny ustalane indywidualnie.


9. Ceny produkcji podane są w cenniku znajdującym się pod adresem https://multilektor.pl/cennik Przedstawione na stronie ceny są wartościami netto i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną produkcji. Odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient niezależnie od okoliczności.


11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.


12. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy lektorów, których nagrania zostały dostarczone przez Zleceniodawcę, a mają stanowić element produkcji.


13. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 24 godzin (dni robocze) po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez Zleceniobiorcę. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia na piśmie, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. Jednocześnie Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności produkcji. (koszt nagrania nośników emisyjnych, koszt kampanii reklamowej itp.)


14. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach poprawnego zrealizowania zlecenia, oraz w celach archiwizacyjnych Zleceniobiorcy.


15. Jeśli wymaga tego proces produkcji, Zleceniodawca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny nawet w godzinach nocnych (w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach).


16. Zleceniodawca wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie połączeń telefonicznych – podczas których zapadają ważne ustalenia dotyczące produkcji.


17. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia współpracy bez podania przyczyn.


Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.